سلام .امروز روز دلگيری بود بعد ۱۲ سال مدرسه رفتن امروز همه چيز تموم شد.انگار همين ديروز بود که رفتم کلاس اولچقدر زود گذشتهمه کسانی که رفتن دانشگاه ميگن مدرسه يه چيزه ديگست.چقدر سخته که فکر ميکنم تمام بچگی هام واون شيطنتاو کلاس به هم ريختنا تموم شدامروز مامانم خيلی خوشحال بود ميگه خوب ميری دانشگاه يه مرحله بهتر .بيچاره فکر ميکنه من واقعا ميرم دانشگاه.عيب نداره ۲ ماه ديگه ميفهمه چه دسته گلی دارهخلاصه که اينم از اين مرحله .اميدوارم هميشه موفق وپيروز باشينبه هر حال هر مرحله از زندگی يه تجربست مهم اينه که آدم خوب زندگی کنه(باز عارف شدم