تو خانواده ایی که من بزرگ شدم بهم یاد دادن که دوستی یه تعامل اجتماعیه.هیچ فرقی هم نمیکنه که دختر باشه یا پسر یا زن باشه یا مرد.

اما رفاقته که بهت صدمه میزنه. روحت رو آزار میده  و از مفید زندگی کردن میندازتت.

من با این ارزش بار اومدم.با دیگرانم همین طور رفتار میکنم. چون بهش اعتقاد دارم.همیشه به خودم میگم اگه دیگران رفتار احمقانه میکنن حتی اگه کل جامعه باشن ت به چیزی عمل کن که اعتقادته چون اگر هیچی هم به دست نیاوردی حداقل با هدف جلو رفتی.

اما کمکم دیگران دارن منو مجبور میکنن که من هم مثل اونا رفتاراحمقانه کنم.

تا یه پسری میگه سلام زود یه داداش به اسمش بچسبونم نکنه خدای نکرده .....!!!!!!!!

به هیچ جنس مخالفی ابراز علاقه نکن چون اون حتما یا فکر میکنه عاشقشی یا جو گیر میشه و خودشو واست میگیره که کلاس گذاشته باشه.یا عین خاله زنک ها پای دوست دخترشو میکشه وسط!!!!!!!!!!!!!

تو وبلاگت برای هیچ کس تولد نگیر چون با کامنت هایی مواجه میشی که عروسیتون کی هست حالا؟!!!!!!!!!!!!!!!

کامنت  راحت م محاوره اصلا نزار چون حتما پاکش میکنن مبادا برا یکی از خوانندگان توهم به وجود بیاد!!!!

جان نگو  قربون شما نگو طرف جو گیر میشه!!!!!!!!!

و هزاران دیگر!!!!!!!!!

واقعا نمیدونم ما تا کی میخوایم ادامه بدیم. چرا نمیفهمیم هر دوست داشتنی عشق نیست نگاه بد نیست قصد ازدواج نیست. بابا والا درخت تو حیاط رو هم میشه دوست داشت و بهش گفت اما به مردم نه

تو هم نمیدونی علت چیه فقط تقلیده. عین میمونه.

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت شو