سلام. 

دیشب خیلی دلتنگ شده بودم.شب تولدم بود و  کسی یادش نمونده بود تبریک بگه. 

شنیدی میگن هر سال دریغ از پارسال .یه زمانی چه تولدایی اینجا میگرفتم و چه برو بیایی

نمیدونم همه آدما اینجورین یا فقط منم. تا وقتی میخوام یه چیزی اتفاق بیفته نمی افته تا رهاش میکنم در جا اتفاق می افته 

امروز به خودم میگفتم خدا پدر فیس بوکو بیامرزه که یه آلارم میده دیگران از رودربایسی هم شده یه تبریک بگن. 

خلاصه که به تبریکای فیس بوکی و بانک و فروم های مختلف دل خوش کردیم  و انتظارو دفن کردیم

تولدت مبارک (غصه نخور)

روحت قوی میشه