من از طرف شما روز دانش آموز رو در آخرين سالی که دانش آموزم به خودم  تبريک ميگم

مهشيد: مرسی عزيزم فکر نمی کردم يادت باشه