سلام.مرسی که منو قابل دونستيو اينجا اومدی. نميدونستم برا اولين بار بايد چی بنويسم. برا همين فکر کردم ماجرای تولد وبمو بگم.ديروز رفته بودم مطب خواهرم برا فضولی(اينو برا پز گفتما)حوصلم سر رفت منم همه ی مجله ها رو ريختم بيرونآخ که چقدر به هم ريختن دوست دارم يه مجله ی دانشمند پيدا کردم! از تو اون طرز تهيه و مواد لازمو پيدا کردم.امروز وبم يک روزه شد! تولدش مبارکککککک.من کامپيوترمو از همه چيز بيشتر دوست دارم. و microsoftبرام يه الگويه خوبه! برا همين خودمو تحويليدم و همچين جسارتی کردم(micromahshidsoft).اميدوارم اينجا جايی بشه که بتونيم باعث ارتقای همديگه بشيم. به اميد آنروز آرزومند آرزوهايتان مهشيد