سلام به بچه های گل گل .ديگه کنکوره تموم شد و مام برگشتيم .خوب مارو نميبينين که خوشين؟بچه هايی که اولين باره ميان .مرسی اومدين .قديميام که ما چاکرشونيم ديگه گفتن نداره .جدی جدی برا چی انقده اين آقايون خانوماشونو اذيت ميکنن .اينم از درد و دل يه زن بيگناه!!!!!!!!!

شوهر من گوهر مخزن ميخواد ، پير شده شانه و سوزن ميخواد ، مرغ شده دانه و ارزن ميخواد

يک شوهري دارم نود سالشه ،ريش سفيدش تا بر شالشه ،هر جا ميره بچش به دنبالشه

دندون نداره دهنش يک دندونه ٬مردنش نزديکه خودش مي دونه، هم خربزه مي خواد همي هندونه

خر خر و پف پف مي کند وقت خواب٬تر شده ز آب دهنش رختخواب٬آخ   از دست اين احمق خانه خراب

شب که مي شه ميپره هرسو چوسگ، بر بچه ها مي زنه بي خود کتک ،ورد زبانش کپک اوغلي کپک

میکشد ازغصه پيا پی حشيش،جاي حنا بسته به ريشش سريش٬آخ ازدست اين دم دمي سرخ ريش

قامتش از عشق بتان خم شده٬ عاشق زلف کج خم خم شده، عقل و شعورش کمکي گم شده

پيري ربوده ز سرش خواب را ٬با کارد و چنگال مي خورد آب را٬مسخره کرده همه طلاب را

شعر و غزل مي خونه شب تا سحر، قرص کمر مي خوره با نيشکر٬ بلکه بگيرد صنمي را ببر

مرد مقدس نزند جفت و طاق ٬صاحب غيرت ندهد زن طلاق٬ آخ که از دست اين احمق پير چلاق