سلاممممممممممممممم. بيدا بيدا مبارک بيدا .روزم مبارکککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

پارسال يه آپ کردم (۱۳ آبان)آخه آخرين سال دانش آموزيم بود . همراه با کلی اشک و آه ولی خوب امسال يه کم روزم عقب افتاده ولی خداييش مدرسه يه چيز ديگست

من اگه ميدونستم انقدر مامانم اينا ذوق ميکنن من برم دانشگاه يه ذره درس ميخوندم نه اينکه همين جوری بشينم سر جلسه .همچين رفتار ميکنن انگار من اولين بچه ام که رفتم دانشگاه.ديروز مينو ميگه خوبه ديگه ما که رفتيم دانشگاه ليسانس   ،فوق ليسانس و ... اصلا انگار نه انگار کسی يه تبريکم نگفت حالا ببين واسه اين آخری چه دارند ميکنن. کلی کادو گرفتم. روز جالبی بود

خودم بیدندی!

البته من خودم هنوز ترم يک هستم و هنوز با مشکلاتش آشنا نيستم .ولی هميشه همه دانشجوها مينالند .واقعا چرا بايد اينجوری باشه

واقعا اين همه بچه ها سر کنکور اذيت ميشن و خود کشون ميکنن .ولی وقتی ميرن دانشگاه ميبينن به هيچی نرسيدن . اين خيلی سخته . ايکاش روزی برسه که دانشجو ابهتشو جايگاهشو به دست بياره