سلام سلام

.من بالاخره اومدم .امروز ساعت ۲ آخرين امتحانمه. گرچه ۲۷ هم يه تکرار امتحان بچه ها گذاشتن .

بدترين امتحانام بود .هم خيلی طولانی بود هم خسته کننده .به خصوص که تازه ميخواستم کتابارا باز کنم .بهتره نگم چند واحد می افتمبا اين درس خوندم آبروی همه رو بردم .تا من باشم آدم شم .به قول بچه ها ميگن تو ترم ۲ با يکت جندتا مو ميزنهآخرش قيافه ی من اينجوری ميشه

خيلی دلم براتون تنگ شده بود .خيلی .يکی دو روز دارم ميرم خونه ی ميترا تعطيلات بگذرونم و يه جاهايی برم که بعد ميام مفصل ميتعريفم

خيلی دلم براتون تنگ شده بود .برا تک تکتون .از همه بابت آف ها و کامنتاشون ممنون .واقعا دوستتون دارم .ايشالا جبران کنم . يه چند تا سايت برای  لود عکس بدين .ميخوام عکسامونو که تو داتشگاه انداختيم با کلی توضيحات بزارم اينجا ولی بلد نيستمفعلا همينا .برا همه چيز ممنون .التماس دعا