سلام سلام .

جديدا احساس ميکنم معده ی وبلاگم داره بد جور تعجب ميکنه،چون هر چند روز يه بار داره  به روز ميشه. بيچاره انقدر به چند ماه چند ماه  عادت کرده بود کلی فشار روحی داره بهش مياد.قرار بود  شهر شناسی داشته باشيم.ولی شرمنده .به نظر من هيچ کاری تو دنيا سخت تر از لود کردن عکس نيست .اين همه دنبال فضای مجانی گشتم به يه جايی رسيدم ۸۰۰ گيگ ميداد.بعد لود عکس استادا ديگه هيچ عکسی رو لود نميکنه .کلا من هميشه آدم خوش شانسی ام .تازه هنوز فقط چند درصد استفاده شده نشون ميده .من چه ميدونم چشه .خلاصه که فعلا شرمنده . اگه يه موقع دعوت نامه ی  پرشين گيگو ديدين به منم بدين لطفا .حالا بگذريم .

سال ۸۳ دايی يه کار جالب کرد .برا مامان بزرگ تو خونه ی اونا تولد گرفتيم .همه بودن .تمام نوه ها و بچه ها .فکر کنم هشتادو خورده ای رو داره .بهش گفته بودن تولد دختر داييمه.هر کسی يه چيزی بهش گفته بود .يکی بهش گفته بود عقد دختر داييمه .خلاصه اونم اومده بود که جشن دختر دايی باشه . يه هو کيکو گذاشتن جلوش .روش نوشته بود مادرم هميشه در قلب منی (البته فکر کنم زياد يادم نيست) 

کيکو که گذاشتن جلوش کلی تعجب کرد گفت تولد اونه چرا اينجا ميزاری .اونجا بود که بهش گفتن بابا تولد شماست مامان بزرگ .گفت برين بابا.گفتن به خدا مامان بزرگ تولد شماست .نميدونی چه حالی شد .قرمز شده بود.اشک تو چشاش جمع شده بود .من چون داشتم ازش  فيلم ميگرفتم اين لحظه ها رو دقيق ديدم .خيلی جالب بود .بعد همه گفتن خوب مامان بزرگ احساستو بگو .اصلا حرف نميتونست بزنه .ميگفت معذرت من اصلا نميتونم حرف بزنم .

يه شمع يک هم براش گذاشتيم .به قول دايی چون اولين سالی بود واسش تولد ميگرفتيم ديگه .خلاصه اينی که اومده بود خودش کادو بده به فکر خودش .کلی کادو گرفت .

حالا منم ميخوام تولد بگيرم امروز .اگه گفتی واسه کی .واسه جدمممممم. دست دست.. حال دست دست آره ديگه جد جان مگه دل نداره .البته جد مادری .

 جد جان قربونت برم زورم نميرسه به سنت شمع بزارم اينجا ولی خوب  مثل تولد مامان بزرگ چون اولين ساله واست تولد ميگيرم، شمع يک ميزاريم . بدو بيا فوت کن

 

ای کاش ميتونستم تولدی که لايق مولاييته .لايق آقاييته واست بگيرم ولی چه کنم که توانم بيشتر از اين نميرسه .

قربون کرمت برم که روز تولدت هم اونی که کادو ميگيره ماييم نه خودت.ولی اينو بدون خيلی دوستت دارمممممممممممم. خيلی

بهم توفيق اينو بده که شيعه ی واقعيت باشم