چه قدر جشن تولد گرفتن برا کسی که منتظرشی سخته.

انگار دوست داری خودش بود و اون وقت جشن یه رونق دیگه داشت.

ولی غم دوریش ،غم انتظار  شاید یه درصدی از این شادی رو میگیره

خیلی ها میگن انتظار قشنگه.نمیگم قشنگ نیست، ولی خیلی سخته............. خیلی

تا کی باید وقتی گل نرگس میبینم دلم بلرزه.تا کی باید جمعه ها رو بشمرم

آقاجون به خدا انتظار خیلی سخته خیلی سخت

به خوبا سر میزنی مگه بدا دل ندارن؟