• غريق بار گناهم خدايا                            به موج بلا همچو کاهم خدايا            ضعيف و ذليل و فقيروحقيرم                      به دام هلاکت به چاهم خدايا          گرفتار نفس و اسير هوايم                           هدايت تو خود کن به راهم خدايا   تو بنده نواز و خدای کريمی                           پناهم بده بی پناهم خدايا....خدايا به جز باب عفو تو جايی ندارم                         به فضل و کرم کن نگاهم خدايا    به يا رب ويا رب بنالم شب وروز                      که لبيک مهر تو خواهم خدايا
  • خداوندا....مانده از همه سو       رانده از همه جا           بر تو رو کردم
  • قبولم بفرما پذيرم ز احسان                             که من تا‌‌ئب عذر خواهم خدايا
  •                                   يا حق