امروز در صدد آنيم تا اينجا را آپ ديت نماييم تا همگان بدانند که بس مبارک روزی در پيش است (اهن اهن)

در احوالات او آمده است که بانويی ارديبهشت  ماه با جنسيتی مهربان و دوست داشتنی صفت.

دارای يک فروند خواهر شد ناب   <==== (من بيدم ) و يک عدد دانه شوی (مايع ظرف شويی نه ها ولی عجيب ارادت داره به مايع ظرف شويی) و دوتا گل (که الهی من فداشون بشم). (امير چشماتو اونجوری نکن فدای تو نه فدای بچه ها)

 در احوالات ديگر او اينگونه آمدندی که اگر در عالم مجازی نبودندی  روزی هزار نفر خواهند مردندی و ايشان در نقش اکسيجن بيدندی

دانستی که کی بيدندی ؟=====>يوهووووووووو

کلا اين بانوی ارديبهشت يه پنير ديگس ببخشيد اين چيز يه بانوی ديگست  نه اين بانو يه چيز  ديگسسسسسسسسسسسسسسس

حالا دستتتتتتتتتتتتت دستتتتتتتتتتتتتتتتت

 مريم عزيزم قشنگ ترين روزها تقديم تو . و شادی و موفقيت روز افزون تو آرزوی قلبی منه

به قول همه پ.ن: اين پست کامنت هاش تاييد ميشه حواستون باشه