شلام شلام. املوز من مينبيسم. مهشيد سافت کوچولو

املوز تبلده دوچتمه.همش ته نباهد مامان مهشيد بنبيسه. من املوز بلای تبلد دوچتم مينبيسم.آله من سه سال و ۸ ماهمه ولی بلتم بنبيسم

ميدونی دوچتم کيه؟ ۱ سال بزلتره.با باباشو عموش زنددی ميتنه. وقتی باباش اونو می آولد مهد توتک پرچين بلوک مامانم منو می برد اونجا با هم دوچ شديم.

تازه خولاکياشم ميده من ميخولمخوب دوچم داله ديگه

چهالمين شمت مبالك

 

حالا من لفتم اون پيرهن چين چينيه که مامان دوخته پوچيدم که بريم تبلده دوچتم.ولی اينجام خوب بايد تبليک بگيم ديگه

دلتنج عزيزم:

چهالمين سال تبلدت مبالک.هميچه دوچتم بمونيا.دوچت دارم يه عالمه. اندازه ی يه قابلمه.هرچی بگم بازم کمه.

اينم عکسشه وقتی هنوج با من دوچ نچده بود که مودب بشه

حالا ديده بزلج شده آقا شده.

مهشيد:

امان ازين بچه های اين دوره زمونه.بی اجازه ميان آپ ميکنن.ببخشيد اگر زبونش يه کم قابل فهم نيست. همه ی بچه های ۳ ساله ديگه درست حرف ميزننا. اين بچه يه مقدار زياد به مامانش رفته. منم از طرف خودم  و اين خانوم کوچولومون(مهشيدسافت) به آقا سينا و آقا سجاد چهارمين سال فعاليتشونو تبريک ميگم و اميدوارم هميشه برقرار باشند.کامنت های دو پست اخير هم  فيلتر نشدند چون مربوط به من نيستند. از پست بعد فيلتر ميشن دوباره