سلام.(بيخود منتظر قلب و بوس نباش مارمضونه)

خوب تنبليم مياد بنويسم خوب . چی کار کنم.

بر طی درخواست های مکرر بعضی افراد که خبر رو به قبله شدن بعضی هاشون ،اندر برکات به روز نکردن اينجا  به گوشم رسيده  و به ضرب چند عدد مشت  و انواع عمليات محبت آميز ! اومدم بگم من زندم.

ترم جديد شروع شده و من هنوز نتونستم خوب خودمو جمع و جور کنم. به خصوص که با کمال پرويی ۲۰ واحد تخصصی هم برداشتم.افتادن بهم مزه داده (اندر برکات اونه)

کلی مطلب ميخواستم از ماه رمضونو اينا بگما. نشد ديگه. قسمت نبود. فقط خبر دسته اول (دسته بيل نه ها)اين که : من با کمال پرويی هنوز آدم نشدم.

ثنا(دختر خواهرم) خيلی شر شده .حالا يه پست مفصل راجع بهش ميريم بعدا.کلی ماجرا واسه تعريف دارم که همين روزا مينويسم.تو لود کردن عکس هاش تنبلی ميکنم هی وگرنه کلی پست تو راهه

فعلا اين اثر هنری پيکاسو کوچولوی ما رو ببينين. حالشو ببرين. بهترين تزيين حلوای امسال سفره ی افطار:

Image and video hosting by TinyPic