دلتنگم

اما خودمم نمیدونم چرا

اصلا میشه اسمشو دلتنگی گذاشت یا نه

ولی از همه مهمتر اینکه دلتنگ کی یا چی .دلتنگی باید یه طرفی داشته باشه.

اما حتی وقتی نمیدونی اون طرف چی میتونه باشه اون وقته که چیزی جز یه گریه ی شبونه واست نمیمونه

                          

بچه که بودم وقتی بابام صبح میرفت سر کار واسش دلتنگی میکردم .اینو اسمشو گذاشته بودم دلتنگی . این برام معنای دلتنگی بود. الانم همون حسو دارم  ولی نمیدونم  واسه ی چی یا کی .

انگار مثل این فضانوردا انداختنم یه جایی که فقط دور خودم میگردم و تاب میخورم