سلام.اینم علی الحساب چند تا عکس از ثنای ما. (به قول خودش ثنا خانومقلب)

تتاب بوخونیم====>یعنی کتاب بخون واسم. عاشق کتابه.هر روز باید واسش کتاب بخونیم. یه موقع هایی هم که میخوای از زیرش در بری میاد پاهاتو میچسبه میگه بغلش کن بییم تتاب وداییم.نیشخند

 

آب قند لازم شدی؟نیشخند

 

تمام کابینت ها و بوفه اینا چه اینجا و چه اونجا همه با نخ و ربان واینا بسته شده ولی آیا تاثیر داره؟نیشخند

دیوارها و درها را نقاشی میکنیم.حتی به جالباسی تو راهرو هم رحم نمیکنیمنیشخند

از دست این خاله مهشید. آدمو میندازه تو سطل اسبا بازیها بعد مکلافهیگه بخنددروغگو

کشو های فریزر رو در آوردیم توش رو تمیز کنیم. از برق کشیدیمش گذاشتیم یخ هاش یه کم آب شه. اومدیم ناهار بخوریم . دیدیم ثنا غیب شد.تعجب دنبالش گشتیم دیدیم با سرعت رفته تو فریزر یخ میکنه میخورهنیشخند .بعد دستش که یخ زد رفت توش شروع کردن به لیس و گاز زدن.خنده هی هم از ذوق جیغ میزد میگفت دخ دخ.عاشق یخه.