من اینجام تو هم کنارم

جفتمونم یه جا رو نگاه میکنیم

اونم هرکسی رو اونجور که دل خودش میخواد نشون میده

منو اینجوری تورو اونجوری

جفتمونم خوشگلیم مگه نه؟

 

من مسح میکشم تو رژ میزنی

ولی چرا وقتی داری میری  به من میگی  خوش بحالت که نماز میخونی !

مگه نمیگن که:

همیشه کاری رو بکن که انقدر بهش اعتقاد داری که هیچ کس و هیچ چیز نتونه حسرت واست ایجاد کنه.